Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE POLITIEK.

(1891.)

Fcindlich üt des Mannes Strcbcn.

I.

Leer en Daden.

n ouden tijd was de politiek eene wetenschap, alleen bestemd voor de vorsten en de grooten dezer wereld.

De eerste die er over schreef, was de Grieksche wijsgeer en leeraar Aristoteles. Toen Alexander, die later de Groote bijgenaamd werd, ter wereld kwam, berichtte de blijde vader, koning Philippus van Macedonië, aan dien beroemden tijdgenoot: „Dat mij een zoon geboren is, verheugt mij minder, dan dat hij geboren is tijdens uw leven."

Aristoteles werd de opvoeder en leermeester van Hij moest hem onderwijzen in de politiek. En

waarschijnlijk heeft hij zijn boek ten dienste van den lateren wereldveroveraar geschreven.

Dat is drie en twintig eeuwen geleden.

Aristoteles behandelt in zijn werk het doel van den staat, de elementen, waaruit de staat is samengesteld, de voorwaarden, waaraan hij moet voldoen, de krachten, die zich in den staat openbaren, de noodzakelijkheid en de onderlinge verhouding der standen, den aard der instellingen, enz. Uit zijne bespiegelingen tracht hij regels af te leiden voor de werkzaamheid van den vorst; hij poogt ieders rechten en plichten te belijnen en grondslagen voor de wetgeving vast te stellen.

Eene ernstige, diepzinnige wetenschap, nietwaar?

den prins.

Sluiten