Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik noodig de voorstanders van het volksonderwijs uit, zich daarvan eens te vergewissen.

Zij kunnen er voor tehuis blijven, want allen, die in hun huis zijn, hebben lager onderwijs genoten.

Wat kunnen onze dienstboden, ja, sterker nog, wat kunnen de meeste dames in eene courant lezen?

De „gemengde berichten."

Ook hebben zij slechts smaak in de gemengde berichten.

Hare lectuur moet een zeer eenvoudig vertellinkje wezen.

Zij hebben dien smaak op school opgedaan, waar negentig percent van de leeslesjes sprookjes en vertellinkjes zijn.

Iets, dat een geschiedkundig, aardrijkskundig, natuurkundig of staathuishoudkundig tintje heeft, laten zij trouw ongelezen.

Zie, geschiedenis hebben ze niet gelezen, die hebben ze geleerd, tot ze de geschiedenis haatten met een volkomen haat.

Spreek in uw huisgezin over aardrijkskunde, en let er eens op, of groot en klein die niet houden voor eene saaie schooizaak. Aardrijkskunde heeft men ook al moeten leer en: eerst heeft men een heel jaar lang elke week de woonplaats „behandeld", daarna een heel jaar de provincie, vervolgens een ander jaar Nederland, tot men al de streepjes en puntjes op de kaart van buiten kende en te land alsmede te water kon reizen van Beesd naar Hillegersberg.

De dames hebben uitgebreid lager onderwijs genoten. Zij, noch hare dienstboden, althans geene der vrouwen, die ik er naar vroeg, — en dat waren er vele — hebben ooit op het haantje van den toren kunnen zien, uit welken hoek de wind woei. Het mooiste was echter, dat geene der dames het ooit van mij wilde leeren. Een vinnig nichtje zei — wat ik in de oogen der anderen steeds zag, dat zij dachten —: „je wilt ook altijd den schoolmeester spelen."

Dat is de vrucht van al de uren, die ten behoeve van het leeren der aardrijkskunde aan nuttiger werk onttrokken zijn.

Als er geen schooltoezicht was, waaraan iets moet vertoond worden, zou het met de aardrijkskunde wel anders gaan op onze lagere scholen, nietwaar, heeren onderwijzers?

Ik houd er mij van verzekerd, dat de leerlingen der volksschool van datgene, wat zij van geschiedenis en aardrijkskunde op de school geleerd hebben, na twee jaar alles, ik zeg alles, vergeten zijn, — zonder dat zij eenigen lust of eenige behoefte hebben, om het ooit weer te leeren.

Dat komt, doordien zij geene aardrijkskunde, geene geschie-

Sluiten