Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hing hem, als nutteloos, lastig en gevaarlijk lid der maatschappij, eenvoudig op. Wat was daar tegen?

Doch kom daar nu eens om!

De patiënt wordt voor een dag, eene week, eene maand, een half jaar op algemeene kosten goed gelogeerd en gevoed; hij mag een licht werkje verrichten en... . als hij de gevangenis verlaat, krijgt hij van de uitgangskas ƒ56,125.

Is dat niet humaan?

't Is haast een wonder, dat er niet meer landloopers en arme lui aan steelzucht lijden.

't Komt, doordat zij onze wetten en onze humaniteit nog niet grondig kennen. Ze leeren wat langzaam.

Mettertijd zullen ze op de hoogte wezen.

Heeft iemand de dochter verleid en voor haar leven ongelukkig gemaakt, en daarna den vader een mes in den buik gestoken, zoodat die het dadelijk bestierf, ja, dan gaan we er kras aanzitten.

Dan veroordeelen we zoo iemand tot heele vijf jaar tuchthuis.

Dan mag zoo'n menschenkind zakjes plakken, doosjes maken, koffieboonen uitzoeken, vijf jaar lang.

Intusschen zal hij wel berouw gekregen hebben.

Dan krijgt hij ruim /300 uit de uitgangskas, om een beter leven te beginnen.

Gedraagt hij zich goed in zijn celletje, werkt hij ijverig, maakt hij geen ruzie, staat hij bijtijds op, maakt hij geen aanmerkingen op zijn eten, dan krijgt hij nu en dan, op 's Konings verjaardag, een beetje afslag, zoodat hij met drie jaartjes wel vrij komt.

't Zou erg inhumaan zijn, zoo iemand tot schadevergoeding aan de ongelukkige dochter te dwingen, door hem wat langer te doen werken en zijne uitgangskas wat in te krimpen.

Moord en doodslag straffen we nogal humaan, nietwaar?

Is de moordenaar dronken, dan geldt dat als verzachtende omstandigheid.

Daarom zorgt tegenwoordig elke schavuit er voor, dat hij eerst in eene herberg met veel vertoon een half dozijn borrels gaat pakken, vóór hij zijn slag slaat.

Hij kan dan straks met getuigen bewijzen, dat hij dronken was.

Zoo werkt de humaniteit.

Het einde zal zijn, dat men aan de kwaaddoeners geschenken

Sluiten