Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— „De vleugelmannen hebben veertien jaar, de anderen dertien of twaalf jaar gegymnastiseerd."

Mij speelde de schertsduivel weer zijne gewone parten.

— „Jammer, dat men na zoo lange oefening eigenlijk eerst zijne bestemming heeft bereikt, als men bij het wonderschoone Straatsburg als soldaat wordt begraven."

— „Da hört man den Hollander!"

De localiteiten, waar het onderwijs gegeven werd, trokken ten zeerste mijne aandacht.

Vooreerst was er een groot ommuurd plein, met lommerrijk geboomte aan de zuidzijde. Daar exerceerde men bij mooi weer. Ommuurd was het, omdat men anders bij het onderwijs zooveel last had van het publiek; de schaduw was onmisbaar, want ordelijk kan niemand zijn voorman in den nek zien bij feilen zonneschijn; overmatig licht en te hooge warmtegraden zijn hinderlijk ; aan zonnesteek of Hitzschlag mag de gezonde jeugd niet worden blootgesteld.

Een deel van het plein was overdekt, voor de oefening bij regenweer: het kwam mij voor, dat het daar, ondanks de ommuring van het geheel, wel een beetje tochterig was. De heer Direktor gaf dat toe; in lente en herfst oefende men dan ook liever binnen.

En we gingen binnen. Eene fameuze zaal, mooi verlicht en voorzien van de nieuwste inrichtingen voor verwarming.

Zoowel op de open als op de overdekte speelplaats en in deze groote zaal waren toestellen van allerlei aard aangebracht, vaste zoowel als beweeglijke; daar kon men springen en wringen, klimmen en klauteren, buitelen en huppelen en worstelen, al naar bevolen werd.

— „Maar het moet hier en daar nog al eens stofferig zijn, als er gestampt, getrapt en gesprongen wordt; hebben de jongelui geen last van de inademing van stof?"

— „Stof? Dat wordt verwijderd met de meeste zorg; daarvoor wordt geveegd en begoten eiken dag; we hebben een vasten knecht."

— „Hm! Hm! Bij ons in Holland wordt veel handel gedreven in koffie, rijst, tabak, katoen."

— „Was wollen Sie sagen?"

— „Dat we veel moeite zullen hebben, om open, belommerde en overdekte speelplaatsen voor den zomer en groote verwarmde zalen voor den winter, mitsgaders vaste knechts voor de gymnastiek te krijgen. Bij ons willen ze de vrije en orde-

Sluiten