Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c' est le jeu. Quel contraste entre les écoliers soumis au régime des jeux e t c e u x a u x q u e 1 s est imposée la gymnastique systématique, entre les écoliers anglais, par exemple, et les nötres! De werkelijk ontspannende oefening is het spel. Wat een onderscheid tusschen leerlingen, die vrij mogen spelen, en andere, wie de stelselmatige gymnastiek is opgelegd, tusschen de Engelsche scholieren bijvoorbeeld en de onze!"

Ziedaar, straks zal men in andere landen de vrije en ordeoefeningen gaan afschaffen, terwijl wij ze invoeren. Men zal het vrije spel aan de kinderen teruggeven, terwijl wij het hun ontnemen. Men zal hun pluimballen en raketten ter hand gaan stellen en hun leeren kolven en kegelen, terwijl wij bevelen „voorwaarts, gewone gang!" of de zesjarige kleuters oefenen in „kwart draai links" en „pas op de plaats."

Edoch, het eene verhindert het andere niet: als we onze ommuurde, belommerde en overdekte speelplaatsen, onze groote verwarmde speelzalen, ons geschikt schoeisel en onzen vasten knecht hebben, dan kunnen we de kinderen nog altijd laten pluimballen, kolven, kegelen, touwtjespringen en wat dies meer zij.

De school- en de gemeentebesturen zullen wel met de gewone Nederlandsche bedachtzaamheid te werk gaan bij de invoering van een vak van onderwijs, waarvan het nut nog in discussie is en dat hier en daar op bezwaren van allerlei aard zal stuiten.

Sluiten