Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONBESCHEIDEN PETITIE

(1891.)

Aric Grondman, l'andbomver, belastingschuldige en vader in de Hoeksche Waard, aan de honderd Hceren van de Tweede Kamer,

Heil, Zegen en Wijsheid!

;eren, daar zijn in de wereld hoof dzaken en h ijzaken.

Eene hoofdzaak voor een boer is bijvoorbeeld: dat hij geld heeft.

Onze schoolmeester, die fijn op het punt van taal meent te wezen, zegt, dat hier moet staan „geld hebbe," in de wijze van twijfel, vooral tegenwoordig, nu de werkelijkheid haast niet te bereiken is.

Maar ik houd mij aan wat er staat, omdat er in hoof dzaken geen twijfel mag wezen. Geld is voor een boer eene eerste hoofdzaak, zonder twijfel.

... - • • 1 « ••

Eene tweede is, dat zijn jongens flinke, kranige kerels zijn; kerels met breede schouders, krachtige spieren, gezonde longen, warme harten, eene ferme maag en eene ontwijfelachtige doorstraling.

Hier lacht onze schoolmeester; hij meent, dat ik die doorstraling moet weglaten. Doch ik roep U alle honderd en ook de heeren ministers, mitsgaders de journalisten en het publiek daarboven op de tribune tot getuigen, of niet de doorstraling eene allerhoogste hoofdzaak is, of, zooals mijn buurman, een mislukt genie, altijd zegt, eene conditio sine qua non. Als ik mij niet altijd hield aan hetgeen ik eenmaal gezegd of geschreven heb, zou ik zelfs de wijsheid, hierboven vermeld, in

24

Sluiten