Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welker, wonende te Numansdorp, als zich voor dat Rijk of anderen sterk makende." Dat sterk maken was vooral kostelijk. Staande de vergadering werd ingeschreven: D. Kluifhoofd ƒ 500; P. R. Los van Aarlanderveen ƒ1000; J. B. van Osenbruggen / 1000; B. Vlielander f 500; G. A. van Driel ƒ 1000; D. W. Stoop /500; A. M. van Drongelen Aoo; Welker, zoo even sterk gemaakt, f 25. Later kwamen erop: A. van Weel / i 000; M. W. de Kat, burgemeester van Mijnsheerenland en Westmaas, /"iooo; As. Leeuwenburgh te Heinenoord ƒ1000; Wed. A. van Gennep—Van Assendelft de Coningh te Mijnsheerenland /2000; J. A. Stoop, notaris te Strijen, ƒ 500, mits verbinding met het eiland IJselmonde; E. ter Kuile, notaris te Mijnsheerenland, f 100; K. Schelling Jz. te Mijnsheerenland ƒ100; Wed C P de Kat—Van der Linden /1000; G. H. G. Braams te Parijs /300; A. M. de Kat/300; J. Lagestee te OudBeierland f 100; J. K. Vlielander /500; Mevr. Collard—Vlielander ƒ500; de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen/1000; de Gorzen en Aanwassen van den Lande van Essche ƒ 1000; Jhr. Mr. W. C. van Vrijberghe te Brummen ƒ 100. Samen/i 5,125. Daarenboven is er eene aanbieding, luidende: P. Leeuwenburgh W.Bz. te Heinenoord 500 centen. In 't geheel dus vijftien duizend eenhonderd en dertig gulden. De heer P. Leeuwenburgh W.Bz. was blijkbaar pessimistisch gestemd. Het heeft ons jarenlang verblijd, hem de brug te zien beleven, en nu verheugen we er ons over, dat hij ook de tram door het Eiland mag hooren snuiven, 't Is een voorrecht, dat helaas aan velen der toenmalige belangstellenden en belanghebbenden met is te beurt gevallen.

In de derde vergadering, 26 Februari 1880 in het Cafe Ponsen te Dordrecht, was de Commissie, volgens een in de vorige genomen besluit, uitgebreid. Met de reeds vroeger genoemde leden verschenen als zoodanig ook de H.H. M. W. de Kat, burgemeester van Mijnsheerenland en Westmaas, lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland; Vaarzon Morel, burgemeester van 's-Gravendeel; E. D. de Meester, burgemeester van Strijen ;A. Leeuwenburgh, grondeigenaar te Heinenoord, en J. Lagestee, particulier te Oud-Beierland.

En ook verschenen de afgevaardigden der gemeenteraden.

Sluiten