Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PINKSTERBRIEF.

(1892.)

jn zoon, nu gij op reis gaat naar het schoone land Experië, knoop mijne raadgevingen in uwe beide ooren tot een aandenken.

Want raad is er noodig in eene wereld, waar er dagelijks meer komen, die geen raad weten.

Wees op uwe reis zonder zorg: vertrouw op den Opperstuurman en volg Zijne bevelen.

Want Hij kent de stroomingen en de klippen en brengt u in behouden haven.

Als gij iets gedaan wilt hebben, mijn jongen: doe

het zelf; want wie zich op anderen verlaat, die is verlaten.

En wilt gij een heer en meester zijn over velen en passen in alle levensomstandigheden, eet droog brood.

Want droog brood maakt de wangen rood en de honger is een fijn banketbakker.

Eerst als gij twee huizen bezit, kunt gij wat toespijs bij uw brood nemen; dit is een oude regel, die spoediger rijk maakt dan de loterij.

Wees tegenover uwe omgeving een royale kerel; als gij iemand iets onthouden wilt, onthoud het uzelven.

;Wees vooral goed voor uw knecht, als gij er eenmaal een hebt laat het hem aan niets ontbreken.

Snijd hem het brood niet voor, want voorgesneden brood verhoogt den honger.

Maar voorgegeten brood verhoogt den nood, want het is verdwenen, eer het betaald is: de nasmaak is bitterder dan alsem.

Daar zijn er, die roepen om een werkdag van acht uren, maar ik zeg u: werk, zoolang het dag is, en werk daarna nog.

Doch denk ganschelijk niet om het loon bij uwen arbeid, maar werk van harte, om den arbeid goed te doen.

Want die aan het loon denkt, verdient reeds te veel: hij doet den arbeid slecht.

36

Sluiten