Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Febr. 23. Neeltje Stemerding-Van Dijk, 59 j., Mijns- Mei 2. Wouter Kalkman, 86 j., Rotterdam.

heerenland. „ 2. Pieter Plaizier, 71 j. 3 m., Rijsoord.

„ 23. Max Cohen, 14 j., Arnhem. „ 3. Tiede Rijnberg, 46 j., Vlaardingen.

„ 24. Jacob Troost, 81 j., Strijen. „ 6. Arie van der Struis, 35 j., Rotterdam.

„ 24. Leendert van Bochove Cz., 72 j., Oud- „ 7. Neeltje Trijntje Vermaat, 19 j., Goudswaard.

Beierland. „ 7. Lambertus Coenradie, 58 j., Oud-Beierland.

„ 24. Jacob van der Oost, opzichter van's Lands „ 7. Neeltje Hoogendijk-Van der WerfdeWil-

Gors, 88 j. 9 m., Goudswaard. ligen, 65 j., Vlaardingen.

„ 25. Maartje Boender-Stolk, 72 j., Rotterdam. „ 8. Baletje Weeda-Roos, 88 j. 3 m., Piershil.

„ 25. Johanna Verhoeven-De Visser, 89 j., Vlaar- „ 9. Neeltje Johanna Catharina Blommendaal-

dingen. Peereboom, 82 j., Overschie.

„ 25. Arie Struijs, 65 j., Vlaardingen. „ 10. Bastiaantje van der Linden-Den Hartigh,

„ ? Maria Bernardina Cramer-Lammers, 54 j., 62 j., Numansdorp.

Vlaardingen. „ 14. Leonardus Johannes van Geest, 54 j.,

., 26. Klaartje den Otter-Van der Linden, 90 j. Vlaardingen.

3 m., Barendrecht. „ 16. Aart van Buitenen, 63 j. 7 m., Ridderkerk.

„ 27. Corstiaan Groen, 90 j. 3 m., Goudswaard. „ 18. Johanna van Kemenade, 95 j., Delft.

„ 27. Marijgje Stehouwer-Huizer, 67 j., Hendrik- „ 18. Adriana Molendijk Cd., 46 j.,'s-Gravendeel.

Ido-Ambacht. „ 22. Maria Zevenbergen, 29 j., Mookhoek,

„ 27. Helena van der Hoeven-De Visser, 54 j., „ 22. Rookje Pijpers-De Krijger, 60 j., Rotterdam.

Nederhorst-den-Berg. „ 23. Adriana Mak, 36 j., Slikkerveer.

„ 27. Willem van Dijk, 73 j. 7 m., Numansdorp. „ 26. H. van der Giessen, 31 j., Voorburg.

Maart I. Maaike de Ruiter-Boonstoppel, 42 j. 4 m., „ 27. Maria de Zeeuw Bagchus-Van West, 69 j.,

Bolnes. Vlaardingen.

„ 3. Lijntje Sneep-Maris, 67 j., Oud-Beierland. „ 27. Pieter de Klerk, 85 j., Puttershoek.

„ 4. Jacoba van der Waal-Heinoordt, 59 j., Juni 1. Pieter Bijl, 19 j. 9 m., Numansdorp.

Ridderkerk. „ 1. Huibert de Borst, 76 j., Rotterdam.

„ 5. Petronella Johanna Bendervoet, 12 j., „ x. C. van Oudheusden, 36 j., Vlaardingen.

Vlaardingen. „ 1. Adriaantje Barendrecht-Leenheer, 52 j. 3 m.,

„ 9. Ary van West, 63 j., Rotterdam. Heinenoord.

„ 10. Anna Adriana Bouman-Van Dis, 29 j., „ 2. Maartje Verhoeven-Leeuwenburgh, 77 j.,

Loosduinen. Zuid-Beierland.

„ 10. Corstina Stam, 4 j. 10 m., Numansdorp. „ 2. F. F. Loose F.Fz., 68 j. 10 m., Strijen.

„ 14. Ketty James, Vlaardingen. „ 2. Leendert van Driel Mz., lid van den ge-

„ 14. Neeltje Velthoen-Goudswaard, 68 j., Oud- meenteraad, dijkgraaf en heemraad van

Beierland. verschillende polders, 54 j., Puttershoek.

„ 14. J. G. P. de Ravallet-Rügers, Kampen. „ 7. Grietje Boes-Keur, 74 j., Vlaardingen.

„ 15. Geertrui Elizabeth Bos, 13 j., Numansdorp. „ 7. Leendert Onderdelinden, 78 j. 10 m.,

„ 16. Lena Cornelia In 't Veld-Maaskant, 53 j. Heinenoord.

2 m., Klaaswaal. „ 13. Neeltje van Driel-Van de Griend, 73 j. ,, 17. Maria Tekla Beversluis-Neijssel, 37 j., 8 m., Puttershoek.

Utrecht. „ 15. Ofke Teekens, 55 j., Dordrecht,

n 17. Johannes Boomert, 24 j., Vlaardingen. „ 22. Johanna Jacoba Maria van Stalborch-Wijde-

„ 20. Willem van der Star Jz., 66 j., Hoogvliet. kop, 57 j., Vlaardingen.

„ 21. Jaapje van Bruggen, 86 j., Numansdorp. „ 22. Cornelis van 't Hoff, 73 j., Vlaardingen.

„ 22. Paulus van der Velden, 30 j., Vlaardingen. „ 27. Fija den Hartigh-Niemantsverdriet, 70 j.,

„ 24. Dirk Bouman, 49 j., Goudswaard. Numansdorp.

„ 26. Wietske Belt-Swietijnk, 75 j. 3 m., Strijen. „ 27. Johanna den Hartigh-Braat, 73 j., Heke-

„ 26. Maria Elizabeth Kleinjan-De Koning, 491. lingen.

3 m., Navarre, Town-of-Spring Creek Juli 2. Johannes Storm, 17 j., Vlaardingen. (Noord-Amerika). „ 2. Pieter Terpstra, 43 j., Vlaardingen.

„ 27. Petronella Lengkeek, 59 j., Rijswijk. „ 7. Herman van der Ster, 19 j., Vlaardingen.

„ 27. Adriana A. Groeneweg-Knoot, 59 j., Nu- „ 8. Maartje Lijntje Heikoop, 52 j., Oud-Beier-

mansdorp. land.

„ 27. Ester Kleinkramer-Van Vollenhoven, 41 j., „ 8. Antonie Goudswaard, 71 j. 5 m., Oud-

Strijen. Beierland.

April 3. Jacob Koekendorp, 78 j. 6 m., Blaak- „ 8. Constance Elise Kersbergen, 12 j. 7 m.,

schendijk. Numansdorp.

„ 7. Cornelia van der Schoor, 24 j., Strijen. „ 9. Jannetje Hoorweg-Vermaat, 80 j., Spijke-

„ 12. Salomon Zwarenstein, 66 j., Numansdorp. nisse.

„ 13. Bastiaan Kooij Bz., 91 j. 5 m., 's-Gra- „ 9. Joost Verhoeven, 57 j., Vlaardingen.

vendeel. ,> 10. C. Lijbaart-Leenhout, Nieuw-Beierland.

„ 23. L. Herman Hahn, 43 j., Vlaardingen. „ 10. Catharina Petronella Margaretha Graadt

„ 24. Paulina Verboom-Poortman, 64 j., Vlaar- van Roggen-Zembsch, 63 j., Hilversum.

dingen. ,, 14. Arie Maaskant, 81 j., IJselmonde.

„ 26. Arie van der Linden, cand.-arts, 27 j., „ 16. Wilhelmina van Bochove-Weij, 63 j., Oud-

Oud-Beierland. Beierland.

„ 29. Jan Dijkshoorn, 32 j., Vlaardingen. „ 16. Rachel Molenaar-Claerhout, 51 j. 7 m.,

Mei 2. J. J. L. Reijns, 79 j., Numansdorp. Roon.

48

Sluiten