Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W'

[ No. 2.

I

Het koninkrtyk Beieren.

Het Koninklijk huis Wittelsbach.

(Koninklijk sedert 26 December 1805).

(Koomsch-Katholiek).

De koninklijke waardigheid van deze erfelijke constitutioneele monarchie behoort aan het huis Wittelsbach, welk huis den Roomsch-Katholieken godsdienst belijdt. Bij recht van eerstgeboorte is de koninklijke waardigheid zooicel in de mannelijke, als in de vrouicelijke linie erfelijk.

De begrooting van het koninklijk huis en het koninklijk hof bedraagt 5,402,475 mark (1 mark = ƒ 0,60) in de periode 1904—1905.

Sluiten