Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!

*

No. 34.

Het koninkrijk Spanje.

Het Koninklijk huis Bourbon-Anjou.

(Regeert sedert 24 November 1700).

(Roomseh-Katholiek).

. * -

De koninklijke waardigheid van Spanje, eene erfelijke constitutioneele monarchie, behoort aan het huis Bourbon-Anjou, welk huis den RoomschKatholieken godsdienst belijdt. De koninklijke Spaansche kroon is bij recht van eerstgeboorte erfelijk in de mannelijke en vrouwelijke liniën. De civiele lijst van 1905 bedroeg 8,450,000 pesetas (eene peseta = 1 franc).

De Koning van Spanje draagt den titel van „ Majesté Catholique—

de Kroonprins dien van „Prins van Asturie— de Spaansche prinsen en prinsessen worden „infant" en „infante" genoemd.

Koning Ferdinand VII schafte op 29 Maart 1830 ten gunste zijner dochter Isabella, doch ten nadeele van zijnen broeder don Carlos, de Salische wet af,

met het gevolg, dat nog in onze dagen de afstammelingen van don Carlos de Spaansche koningskroon voor zich opeischen. Hunne aanhangers noemen zich

„CarlisterC\ (Zie No. 35). j

Sluiten