Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 36.

Het keizerrijk Turkye.

Het Keizerlijk huis Osman.

(Mohammedaanse!)).

De keizerlijke waardigheid van deze erfelijke feitelijk absolute monarchie

behoort aan het huis Osman, welk huis den Moliammedaanschen godsdienst

belijdt, raeei nog, de Turksche Sultan is de opperste Khalief van alle Mohammedanen.

De Turksche kroon is bij recht van eerstgeboorte erfelijk in de mannelijke

lijn van dit huis. De Romeinsche cijfers, achter de namen der keizerlijke

prinsen geplaatst, wijzen op den vermoedelijken loop der troonopvolging. Uit

deze cijfers kan men zien, dat hier niet, gelijk bij andere vorstenhuizen het

geval is, het recht van eerstgeboorte op den oudsten zoon van den regeerenden

souverein wijst, doch op den prins, die na den regeerenden Sultan de oudste in jaren is.

De Sultan draagt den titel van: „Sultan es Selatim" = Sultan deiSultans = Grooten Heer, — verder den titel van „Khalief" = luitenant van den profeet Mohammed. De keizerlijke prinsen hebben de titels van „effendi", de keizerlijke prinsessen dien van „sultane" achter hun namen.

Evenals in de meeste Oostersche rijken gebruik is, heeft de Sultan ook tal van vrouwen, die den „Harem" vormen.

De civiele lijst des Sultans bedroeg in de periode 1897—1898: 882,550 Turksche ponden (een Turksch pond = 23 francs, 5 centimes).

Sluiten