Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE 1.

STATEN,

DE SALISCHE WEK1) AANGENOMEN HEBBEN.

1. Baden. 11. Pruisen.

2. België. 12. Rumenië.

3. Denemarken. 13. Saksen.

4. Duitschland. 14. Servië,

5. Griekenland. 15. Siam.

6. Italië. 16. Turkije.

7. Japan. 17. Waldeck-Pyrmont.

8. Luxemburg. 18. Wurtemberg.

9. Mecklenburg-Schwerin. 19. Zweden. 10. Montenegro.

(1) Volgons do Salisclic wet zijn vrouwen van do troonopvolging uitgesloten.

BIJLAGE II.

STATEN,

DIE DE SALISCHE WET NIET AANGENOMEN HEBBEN.

1. Beieren.

2. Brunswijk-Luneburg.

3. Groot-Britannië en Ierland.

4. Hessen-Darmstadt.

5. Monaco.

6. Nederland.

7. Oostenrijk-Hongarije.

8. Portugal.

9. Rusland.

10. Spanje.

BIJLAGE III.

STAATSHOOFDEN,

DOOR BONDGENOOTSCHAPPEN, ENTENTES, ENZ. NAUW VEREENIGD.

Driebond.

Duitschland. Oostenrijk-Hongarije.

1. Keizer Wilhelm I, Keizer

f 1888. Frans-Joseph I.

2. Keizer Frederik III,

4- 1 QQQ

1 uuu.

!

3. Keizer Wilhelm II.

Italië. 1. Koning Humbert I, f 1900. 2. Koning Victor Emmanuel III.

Tweebond.

Rusland. Czaar Nicolaas II.

Frankrijk. 1. President Faure.

2. President Loubet.

3. President Fallières.

Engélsch-Japansch verbond.

Koning Eduard VII. Mikado Mutsuhito.

Engclsch-Fransche „entente cordiale".

Koning Eduard VII. 1. President Loubet.

2. President Fallières.

Sluiten