Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen wedergeboren zijn, treden ons dus hier vooreerstte gemoet: le. Dat de veronderstelling, grond of eisch des Doops, naar den Schriftuurlijken regel voor de bediening er van, is de wedergeboorte of het beginsel des geloofs;

2e. Dat de veronderstelling, grond of eisch des Doops, geoordeeld naar zijn eigenlijk wezen en eigenlijke werking, is de

wedergeboorte of het beginsel des geloofs.

En daarna blijven ons nog een drietal argumenten over, die

hiermede samenhangen.

Sluiten