Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Korte Uittreksels uit enkele beoordeelingen van

De Uitverkoren Kinderen Wedergeboren,EischdesVerbonds?

Een Onderzoek door Ds. A. M. Diermanse.

Wat zegt de Schrift? Qeref. Tijdschrift, 8e jg. Afl. 2:

Deze dogmatische Schriftstudie van Ds. D. heeft reeds zeer de aandacht getrokken. . . . Wij zijn het met de slotsom eens. Met belangstelling zien wij tegemoet een poging tot wederlegging van schrijvers betoog en resultaat.

Wij bevelen dit werk zeer aan ter bestudeering aan allen die begeeren toe te nemen in de kennis der waarheid, inzonderheid aan bedienaren des Woords en opzieners der Gemeenten ... L. L.

De Bazuin, 1906 No. 50:

. . . Ds. D. is in geen enkel opzicht persoonlijk en onthoudt zich zorgvuldig van alle scherpte of venijnige polemiek . . . Hij is ook nu weer streng logisch in zijne redeneering . . . bij alle deelen gaat hij goed op de zaken in; bij zijn exegese van de teksten waarop men zich beroept, is Ds D. tamelijk breed en naar onze overtuiging slaagt hij meest.

't Zou inderdaad jammer zijn voor velen indien zij 't niet lazen. . . . Noordtzij.

De Wachter, jg. 1906 No. 46 en 50:

Bij velen is Ds. D. niet een onbekende. Voor hen die Dr. A. Kuyper Jr.'s „De band des Verbonds" lazen is dit werk onmisbaar willen zij, gelijk het behoort ook de andere partij

hooren Wie er over lezen wil om weer nieuwe stof

tot nadenken te verkrijgen, moet het werkje van Ds. D. lezen. ... het is de moeite waard. T. Bos.

De Qeref. Kerk No. 958:

. . . Wij achten het een zegen dat er uit den kring der „Gereformeerden" een krachtig getuigenis uitgegaan is tegen hetgeen door de nieuwe richting maar driestweg als de gereformeerde leer wordt verkondigd . . .

. . . Forsch klinkt zijn protest . . . beslist luidt zijne slotsom .... de schrijver wijst af èn Kuyper's leer van de veronderstelde wedergeboorte (als regel) èn Kromsigt's onderscheiding van inwendig en uitwendig Verbond ... de zaak is belangrijk genoeg om onderzocht te wcfrden. Met belangstelling zien wij het 2e stuk „De uitverkoren kinderen wedergeboren, eisch des Doops?" te gemoet. Ook daar zal het ? wel op zijn plaats blijken.

Gaarne bevelen wij deze uitgave aan. Tz., H.

Sluiten