Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Bladz.

Inleiding 1

Vebbond en Kebk :

1. Onderstelt alle ia-zijn in het Verbond, de Wedergeboorte ^

2. Zijn de onwedergeborenen in de Christenheid, een bizondere groep staande buiten Verbond en Kerk, of binnen Verbond en Kerk ? Zijn zij Verbondelingen, of n i e t-Verbondelingen? •

3. Te vage aanduiding ? ...... 38

4. Wordt zoo niet valsche gerustheid op Zion, gekwoekt? 41

5. Is het uitwendige, het officieele en rechte? ... 44

6. De gestorven Kinderen. ^

Woord en Doop :

1. De Ingang in de Kerk.

2. De Naam van God Drieëenig in Matth. 28: 19. . 57

3. Wat was de O n d e r s t e 11 i n g der Besnijdenis,

naar den regel voor haar Bediening ? Of: Wie moesten besneden worden?

4. Het Uitwendige, niets? • . . • • • • • •

5. Werkt de Doop door het passieve, of door het actieve Geloof? ^

6. Verschillende Bedoeling, of verschillende Inspraak ? 85

Sluiten