Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Zijn de onwedergeborerien in de Christenheid, een bizondere groep staande buiten Verbond en Kerk, of b i n n e n Verbond en Kerk? Zijn zij Verbondelingen, of niet-Verbondelingen?

Aan het nu volgende achten wij noodig een herhaling in groote trekken te doen voorafgaan van hetgeen wij schreven over de Kerk.

De Kerk hangt op het nauwste samen met het V erbond. Beide zijn hetzelfde lichaam, dezelfde corporatie. „Het Verbond" wijst meer op de betrekking waarin het lichaam in Christus staat tot God; en „de Kerk" meer op de verhouding waarin de leden in Christus staan tot elkander. Het eene doet ze kennen als in Christus vereenigd met God; de andere als in Christus vereenigd met elkander.

In het algemeen kan men dan ook zeggen, dat hetgeen van het Verbond waar is, ook waar is van de Kerk. Heeft het Verbond benevens een verborgen of geestelijke zijde, een uitwrendigo ol zichtbare zijde, waaraan velen deelhebben. die aan de verborgen zijde geen deel hebben, zoo ook met de Kerk. Zoo sterk springt dit in het oog, dat men van de groote itetormatie at, spreekt van de onzichtbare Kerk, benevens een zichtbare Kerk. Die laatstgenoemde werd zelfs door velen uitgewerkt tot een bepaalde andere Kerk, een andere Kerk dan die welke het eigenlijke, geestelijke lichaam van Christus was. Een andeie Kerk, met slechts uitwendige kenmerken en uitwendige voorrechten.

Wij evenwel houden op grond van de Schrift met alle strengheid er aan vast, dat er maar één éénige Kerk is, uitkomende, behalve in het verborgen, en alleen voor G o d

Sluiten