Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap aan de verlossing door Christus Jezus. Van uitzondering gevoelt ge ook hier naar den klank der woorden niets. Dat woordje „o n s" in Jes. 53 kan in tweeërlei zin genomen worden, n.1. als de Kerk naar haar verborgen geestelijk bestaan, of die Kerk naar haar uitvveadig-zinlijke openbaring, en tijdelijke inrichting. Indien men het hier in den laatstbedoelden broederen zin opvat, komt men vanzelf tot de onderstelling. Wij geven er echter de voorkeur aan, het hier op te vatten in den engeren, dieperen zin van de onzienlijke Kerk, van de eigenlijke Kerk. In dienzelfden zin vinden wij het ook in 1 Joh. 2 : 19.

Overigens richten ook de profeten zich volstrekt niet alleen tot de Kerk in zuiver geestelijken zin.

Op dit zoo gewichtige punt kannen wij in dit geschrift nog niet verder ingaan.

Sluiten