Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaligmakende hebben alleen de wedergeborenen, en dit alles zoowel wat het Verbond aangaat, als zijn bediening of bedeeling.1) En ook is dit zeker en klaar, dat gelijk de bediening of bedeeling des Verbonds niet brengt dan het Verbond, zoo ook het Verbond niet anders gebracht wordt, clan door zijn bedeeling of bediening. Het eene sluit en houdt het andere steeds in.

') Het natuurlijke netuen wij hier in den zin van wat niet zoover reikt, dat het tot de sfeer van het geestelijke leven behoort. Met het natuurlijke bedoelen wij alzoo datgene, hetwelk met onze natas r1 ij k e gegevens, zonder ook maar een sprankje in wendige zaligmakende genade, al bereikt kan worden, zie o.a. Hebr. 6.

Sluiten