Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Apostelen nu anders, dan een beschrijving van den Doop in den Naam van God Drieëenig, zooals die bij den oprechte verdiept wordt tot een doop ook g e e s t e 1 ij k en naar het verborgen, in dien Naam? Die Doop in den Naam van God Drieëenig, alzoo verdiept en tot zijn geestelijke kracht gekomen, is een doop feitelijk in Christus Jezus, gelijk Rom. 6 hem ons doet kennen, — en hiermede ook een doop in Zijn dood, en daardoor ook een begraven worden met Hem. Deze geestelijke verdieping van den uitwendigen doop heeft niet plaats door eenige kracht die in dat uitwendige op zich zelf zou zitten, maar alleen door de bijkomende kracht des geloofs, Col. 2 : 12, en dus alleen in geval de H. Geest met den Doop die uitwendig voor oogen is, ook zaligmakend in het hart gaat werken. Zie: „De Uitverkoren Kinderen Wedergeboren, Eisch des Doops?" pag. 84—91, alwaar de Apostolische uitspraken in bizonderheden behandeld worden.

Sluiten