Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POL DE MONT.

(Uit Claribella. 1893. Rotterdam, D. Bolle.)

c .. Blz. Sprookje .

js. miJn 2'ei de weidsche Kathedraal 21

't Hi-ja van mijn ezelken

Ik weet een simpel liedje 28

Het doode hart *

(Lit Iris. 1897. Antwerpen, J. E. Buschmantt.)

Aanbidding in het bosch

Jezus' slapengaan ^7

MARCELLUS EMANTS.

(Uil Godenschemering. 1883. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink (3° Zn.)

Godenschemering. Slottafereel 39

HÉLÈNE LAPIDOTH—SWARTH.

(Uit Verzen. 2de Druk.

Amsterdam, P. N. van Kampen &* Zn.) Doodenwake

(Uit Poëzie. 2de Druk. Amsterdam,

P. N. van Kampen <5° Zn.)

„Jeux innocents"

Zomernacht

Mijn Haat ! ! . . 54

Sterren [ ^

Stervend jaar ! ! ! ! 58

Klein-Duimpje ! ! ! ! 60

Verleden '

(Uit Gedichten. Amsterdam, P. N. van Kampen Zn.)

Druiventrossen

Weeën

O Liefste met uw godenlach 64

Mijmertuin

Lenteweemoed 67

Sluiten