Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Uit Enkele Verzen. 1808. Amsterdam, IV. Versluvs.)

Blz.

Voor de liefste 108

(Uit Het lied van Schijn en Wezen. 1895. Amsterdam, IV. Versluvs.)

Uit den zevenden Zang 112

ALBERT VERWEY.

(Uit Verzamelde Gedichten. 18$9. Amsterdam, IV. Versluvs.)

Uit Persephone .116

Sonnetten

Rouw om het jaar 123

De groote hond en de kleine kat 125

In 'tbosch I27

H. J. BOEKEN.

(Uit Goden en Menschen. 1895. Amsterdam, W. Versluys.)

De rivieren. *3°

O woordjes mijn 131

HENRIËTTE ROLAND HOLST— VAN DER SCHALK.

(Uit Sonnetten en Verzen in terzinnen geschreven. 1S95. Amsterdam, Scheltema 6° Holkema's Boekhandel.)

Over het ontwaken mijner ziel . 132

Over de eeuwige verandering der dingen 133

Over de zachtheid des gemoeds van hen die den menscli liefhebben boven de abstraktie *34

(Uit De Nieuwe Geboort. 1903. Amsterdam,

Tierie Kruyt.)

Kleine paden slingren over de heide *35

Ruik ik de reuk der bloesemende linden ... ... 136 De dag zal zijn 138

Sluiten