Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van alle de eerste. Gij, bruine blonde,

mijn oudste liefde en de beste mee.

Gij, donkre Fee, met uw zeediepe oogen,

Gij liefde van vuur met uw kussen van vlam, raap Gij het lijk op, uit mededoogen,

draag Gij het mede als een arm dood lam, Gij, donkre Fee, met uw zeediepe oogen,

Gij liefde van vuur met uw kussen van vlam.

En Gij, o slanke, Gij, ranke, blanke,

Gij schoonste en zoetste, die 't heeft bemind, leg Gij het te slapen, — o 'k dank U, danke! —

leg Gij het te slapen gelijk een kind ....

o Gij, mijn slanke, mijn ranke, blanke,

leg Gij het te slapen gelijk een kind.

Dek Gij het toe met cypressentwijgen

en strooi heel zachtjes er aarde op neer,

en keer dan huiswaarts met plechtig zwijgen,

vergeet zijn graf, en keer nimmer weer .... Dek Gij het toe met cypressentwijgen,

en strooi, voor eeuwig, er aarde op neer.

Sluiten