Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En wraak verschaft hij u op 't Asen-heir,

„Dat voor Alvaders troetelkind, den mensch,

„Gansch Midgaard aan uw oppermacht ontroofde! — „Ach! dwaze hoop op lang verdrukte kracht! „Wie hield voor 't recht met Loki stand? Wie dorst „In Odiens oor de waarheid klinken doen?

„O! vader, hadt ge mij als zoon erkend,

Uw eerstgeboor'ne op Liedskjalf, u ter zij, „Een eerezetel toegestaan, hoe rein „Waar' immer nog der Asen vrede en vreugde.

„Doch dienaar slechts mocht ik den goden zijn, „Wantrouwend moest de mensch mij schuwen, en „In stee van liefde wektet gij mijn haat.

„En daarvoor druipt mij gift thans op den rug! „Siguun, Siguun! Ach! waart ge hier! Uw hand „Kon 't zweet mij van het voorhoofd wisschen, troost „In zulk een marteling mij biên. Maar ook „Uw vrijheid hinderde den ravengod.

„Ofschoon geen bloed aan uwe handen kleeft,

„Ook u sloeg 't Asen-recht in boeien. Stil: „Een voetstap nadert. — Wie kan 't wezen ? Zou t „Alvaders Frikka zijn, die 't voorwerp van „Haar haat, nu 't macht'loos is, bespotten wil?"

„Siguun is 't,"

Klonk het naast hem uit de rotsen. „Alvaders mededoogen zond mij hier,

Sluiten