Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De moeder van uw Narwi.... mij.... Siguun „Of spreek ik in den slaap, en was 't een droom „Dat kleine Narwi in mijn armen lag?.... „Wat was zijn schuld ? Wat kan een kind misdoen, „Dat met den dood gestraft moet worden? Neen, -Hij leeft, niet waar? Mijn Narwi is niet dood. „Toor nam hem naar Bilskirnir mede."

„Vrouw,

„Wat kalt ge nog? Vermoord is 't wicht! Vermoord „Omdat het Loki vader noemde! Ha!

„'k Verzuimde 11 't Asenrecht te leeren. 't Kind, -Door Frikka's liefde eens aan uw borst gelegd, „Werd u door Frikka's haat ontnomen! Slechts „Een speeltuig zijl ge in Asen-hand."

Verdwaasd

Keek hem Siguun in de oogen.

„Buiten is

-Mijn lieveling. Ik weet het immers wel.

„Hij speelt in 't zand, vlak voor de deur."

„Siguun!

„Siguun!" bad Loki heesch van drift, „houd op! „Is 't niet genoeg, dat onder 't vlijmend wee -Mijn lijf zich wringt? Moet ge ook tot waanzin nog -Mijn geest niet uw visioenen zweepen? — Wel „Vermoord is 't kind; ik zeg het u: vermoord! -En met zijn darmen werd ik vastgehecht „Aan 't hard graniet. Zie toe, en twijfel nog!"

Sluiten