Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR DE LIEFSTE.

In zachte klanken saamgebracht heb ik uw zoeten naam gedacht

o mijn lief uitverkoren!

die 't liefst mij aller dingen zijt, die ik mijn hart heb ingeleid en eeuwig zal behooren.

Dit lied is voor de liefste mijn, dus zal 't als mijne liefde zijn,

als een gesmeedde keten,

van rijm aan rijm aaneengehecht en om twee harten heengelegd die van geen scheiden weten.

Ik zoek in 's harten innigheid, herdenkend uw aanminnigheid

naar rijmen uitgelezen,

die 'k schoon als bloemen binden zal en rond uw lief hoofd winden zal dat 't zal geheiligd wezen.

Sluiten