Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bloemen liggen om 't schoone hoofd,

Bloemen over de baar —

Maar het licht, ach het licht is gedoofd In de oogen van 't doode jaar.

Gaat nog eenmaal rond de baar Komt dan weêr....

Ziet nog eens naar 't doode jaar, Dan niet meer....

Zoete Mei, die altijd lacht,

Ween niet meer met hangend haar — Gij zijt de schoonste van ieder jaar,

Ween niet meer, maar wacht:

Wacht met uw zusters ter wederzij,

Hand in hand:

Ik hoor op mijn drempel gelach en gevlei: 't Is het nieuwe jaar en de blijde Mei Wenkt het met bloemen naderbij — De koude maand schuilt weg aan den wand: 't Nieuwjaar gaat héar voorbij ....

Sluiten