Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE EEUWIGE VERANDERING DER DINGEN.

Zich vervormen is het wolkenbestaan,

en om na veel vervormen te verdwijnen,

en allen, zoo de grooten als de kleinen,

gingen dien gang en zullen dien gang gaan.

En de vormen van het leven, die schijnen

eeuwige en onveranderlijke aan kortzichtige oogen, staan in zijn verschijnen niet meer dan wolken aan de hemelbaan.

En menschen vragen, welke vorm geboren

zal worde' uit die van nu; 't oog zoekt in wolken, en in de wijzen van 't zijnde, de geest.

Zoo gaat de tijd, onvruchtbaar en verloren:

't verwordene kan evenmin vertolken wat het zijn zal als wat het is geweest.

Sluiten