Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DAG ZAL ZIJN . ..

De dag zal zijn blink als een watervlak en de stad vol geflits van gouden seinen: in middagbrand komt dan, een donkre vlak,

de drom opdringen door de straten, naar de pleinen!

Vreemd zal dat donkre glijde' in al dien gloed zich windend naar 't stads-hart als naar zijn haven, de staatge huizen zullen voor den stoet dicht doen hun deuren en hun pracht begraven.

Daar buiten flikkren d'oogen als een toorts vol wisselenden schijn, de slapen haam ren,

terwijl die andren, helderziende als in een koorts van vrees, een bleek woord preev'len in hun kaamren.

Als voor verborgen kloof of waterdiep schrikken zij op voor d'onverwachte keuze,

want of een god dien dag scheidsrechter schiep davert de lucht rondom van onverzoenbaar leuzen.

Sluiten