Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wit laait het groote hart des volks: dat vuur verdampt alle twijfels die nu verlammen, een nieuwe deugd vernieuwt onze natuur als ijzer staal wordt door den doop der vlammen.

Onder het wereld-krake' en fel gevaar komt een geluks-woord op de lippen bloeien: ^Broeders! de kloven zijn gedempt: ziet daar onze levens tot één stroom samen-vloeien.

Zal het niet heerlijk zijn om zoo te gaan, zoo rein, zoo gaaf, en bij geheele volken de nieuwe wereld als een zilver-maan rijzen te zien uit licht-omrandde wolken?

In d'opgang van die blijdschap, in die blos van jonge broederschap mag hij aansnellen de norsche ruiter op het vale ros,

en, met een zeisenzwaai, ons vreugd'gen vellen.

Sluiten