Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_ ZIJ KWAM DOOR D' AVOND.

„Zij kwam door d' avond, een teêre schijn, Zonlicht gezeefd door wolkgordijn. .

„Goudschaduw van haar over lijve blank Als avond op witte wolkebank.

„Over haar oogen haar oogleên neêr,

Beschaamd dat zij was schoon zoo zeer.

„Haar dunne vingren saamgeward Hielden stil den schat van haar hart.

„En toen ik haar van mijn liefde zei,

Haar schaamrood hoofd aan mijn borst zij lei.

„Ik kuste haar oogen, haar wangen rond; Zij kuste mijn hand maar met bevenden mond.

„Ik nam haar als een kind op mijn arm. Een bleekrood beeld van ziele warm.

„Ik droeg haar hoog aan me in blijden druk, Een blanke vaas vol vrees en geluk.

Sluiten