Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOLSTE LENTE.

Gansch de dag is klare kracht,

late lente, — zware vracht

groen de boomen dragen —

Klaar de blauwe lucht op 't sterk daken-rood, geducht bolwerk,

blaak'rend in den Dage!

Weeke jeugd van tastend streven fijner twijgen, blader-beven

trillend op de teed're lucht, is vol-groeid tot sterke jeugd-kracht, die Verlangens volste vreugd bracht: vréémde weemoed, glóed-bevrucht!

Gloed niet, al te loom vol-goten van een hitte, die den dood en

kilheid van den Herfst weer-brengt, niet de Zómer nog, die wreed-hcet schroeiend 't kwijnend leven leed deed scherp en 't al in 't zieden zengt, —

Sluiten