Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik ral mijn plicht doen, omdat u zegt dat het miin

TTda'ik het "u «* ™

gezicht zal doen, dit kan niemand van mij vergende»^' j 7" DUfiCUX' h°e -verstandig zo^ ie

ons kruis bi" ^ immerS' d* Wij christenen

wü uw 1 w ym°, g m°eten dra8en- ^schouw als u

blijde een fv-u kruli maar draae het mct een BHJde, een vnendehjk gezicht,"

m^JtT r" """''"""'s '«hen, toen hij „ 'ü Emm*'S ««^rekken «leeds

hij de a™"»■ k"> ■»"«*.

„Maak het haar „iet moeilijker", zeide hij nog bij

En IkT' "ind U ZWM' ^trofL.'

brefr jll ü* j°ffro"w .">«■> eenige

T * ™" u" m«" "«* w.n. »»t ^ruitje ze&gen ? Als ik 't alleen was

wil"lUrh,VHUltje ^ maar Cen dienstbode. Zij moet uw wil eerbiedigen of anders uw dienst verlaten."

t " ij*' dat .kan u gijpen. Ik heb haar al weer wee keer den dienst opgezegd maar zij wil niet gaan

« A hoop dat zij „u maar vertrekt, als zij hoornat

"•wiekr^

P **di3 . IK ken nu eenmaa haar eebreken »n

ZrZT h°is "—»■

egen op. the jonge meiden hebben allerlei kuren "

«"»• Emma, een ding moe. Ik u

zeggen, uw nichtje! Hoe heet zij ?»

..O zoo'n heidensche naam Zeker <Wc schoonzuster, Irene." " ljn

,,'rene - vrede in 't grieksch, welnu uw p|ic|„ ,, het uw nichtje een vriendeüjk en liefdevol ,e h„t ,e

Sluiten