Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eu W°LTCVien kinderen. ™arvan nog zeven te huis allen hadden echter hun werk. Hermine de oudste hielo

vader ,n de apotheek; Annette leerde haar jongere

scZ oVn zusje;: ttn paar kinde™oX

school of op Studie; de oudste Paul was het vorige jaar

oXfn DaCnn ^ d°kter ^ ^ Vader in

opvolgen. Dan was er nog een onnoozel jongetje bij

Ji z z £, "ch —1 - 1* LJZ£;

wijdde, en het altijd over bloemen had.

De oude heer begon langzamerhand zijn praktijk te

7Z;n aan r!oon~ -

wanneer Paul'* 'u" °Venge kinde«'en te leven,

was verloofd * «T". hu,shouden'zou opzetten. Suze was verloofd en dacht er aan het volgende jaar te

trouwen en Annette wachtte alleen maar op deze beide gebeurtenissen om naar het klooster te gaan De familie zat in den tuin, toen Hermine en Irene

tafel' d^dokt^T kWAWCn ; de ^ee stond op

breien He ' * C°UrMt; 2ij"* vrouw zat te eien, de meisjes waren papieren bloemen aan het

maken en Willie schikte ze bij elkander

kunnln 318 ger°epen"' rieP Annette haar toe wijkunnen maar met met die korenbloemen terecht én wi

dae metd° **** b°uquetten k,aar hebben voor zon-

O foei "^eiTT' IrCne'jC bCnt Z°° V,Ug' he,P ons-"

«'zr:

vo7Vn°lTh«" ttWijl VeldM -

..Dag Irene, dag mooie theeroos J" rieo Willis ...» *. t *» drak mtt haar hld en voor £ «•

Sluiten