Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gëtibn heeft hofe veel dfe werkfelijkheid van haar droomêh Verschilt, dan misschien ja ! Maar hu, vrees ik dit jij je vleit met een ijdele hoop.

„Maar haar te huis is zoo onaangenaam bij die twee oüde vrijsters ; in élk geval zal zij als mijn vrouW het rtüg beter hebbfen."

„Daarvan mag j'e geert misbruik toaken, Paul. Zij handelt altijd onder den indruk van het oogenblik. Het zal je niet moeilijk vallen, wanneer zij eens erger dan anders gedrukt wordt door de humeurigheid van juffrouw Emma, haar een gelukkig leven voor te spiegelen als je vrouw, maar ik zeg het nog eens dat zou niet eerlijk zijn."

„Je hebt gelijk; als zij maar van mij hield! Wat denk je Hermine, soms verbeeld ik het mij !"

„Och neen, geloof me, zij weet natuurlijk dat je haar bedondert en dat doet haar goed, maar van je houden, néén, daar kan ik je niet mee vleien. Wanneer je een rijkfe officier was en haar kon laten briHeerer» in den Haag, ja, dan zou zij zich zeker verbeelden, dat zij heel veel van je hield, maar nu Je niet anders bent dart een plattelands doktertje, voelt zij zich ver bOVten je."

„Als men je hoorde, Mien, zou men zeggen, dat IiWfte niet anders was data een onbeduidend, ijdel sttoepsei."

„Heen, dat is zij nitet! Maar zij is zich van haat eigtert karakter nog onbewust. Zij veriangt nog niets dan toet klarergotfd; weet zij eenmaal wat het klatergoud is, dan, ja dart zal zij anders worden, want zij fts beter dart zij zelf denkt; maat wie weet hoe lang het duren zal Voor dat haar eigen hooger ik voor den dag

Sluiten