Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan een logé van haar. de zoon van een oud vriend van Van Kralingen, die achter haar stoel stond en juist met haar gezien had naar een der tableaux-vivants. „Milton met zijn dochters naar het bekende schilderij

van Muncaczy."

„Aardig," antwoordde Réné Holtzius, en toen zich naar het oor zijner gastvrouw buigend, fluisterde, hij men moet roeien met de riemen die men heeft. Ik geloof nooit dat de dames Milton er zoo welgedaan

uit hebben gezien.

„Nu ja, dat spreekt, 't zijn provincierozen."

„De verlichting doet goed en Milton heeft zich een

flinken kop gemaakt. Wie zijn 't ?

„Och, de meisjes ken je toch niet, Een is een zusje van de bruid, zij heeft ze in soorten en Milton is haar broer de jonge dokter. Hij wilde eerst niét meedoen, maar onze lieve impresario of liever impresaria krijgt

alles van hem gedaan.

„Is dat het kennisje van u, wier portret ik zoo mooi

vond en die zoo'n langen vreemden naam heeft?"

„Ja juist, Irene Durieux van Leeuwen. Je moet ze leeren kennen, een snoesje, jammer dat zij hier in dit achterland versuft. Wat krijgen we nu ? O, het „Paradijs en de Peri." Dat is zoo beeldig, 't mooist van allen, kijk maar eens goed naar de Peri, en zeg me wat je van haar denkt?

„Is dat zij ?"

„Ja! Stl daar gaat het gordijn !

De oostersche legende van de Peri is algemeen bekend, dichters, schilders en componisten kozen ze tot onderwerp. De Peri is volgens de Mohamedanen een der hemelsche geesten van het paradijs ; door haar schuld

Sluiten