Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschil tusschen ons is, Paul, je wilde je geloof behouden tot eiken prijs!"

„En jij dan niet Irene, foei!"

„Och, weet ik wat ik wil! O, Paul, had je toen maar aangedrongen op mijn jawoord. Ik was op t punt je dat te geven, en dan was ik nu je vrouw geweest en ik had mij moeten schikken in mijn lot!"

„En denk je dan Irene, dat ik een vrouw wilde hebben die zich schikte in haar lot, omdat zij niet anders kon! Ik weet niet wat je nu zoo in de war brengt, ik wil het ook niet weten ; maar je strijdt, dat zie ik genoeg, God sta je bij !"

„Zal je voor mij bidden, Paul!"

„Dat vroeg ik mijn moeder ook, toen ik haast niet meer aan de kracht van het gebed geloofde en zij antwoordde : „Zeker, doe ik dat mijn jongen, maar het zal niets helpen als je zelf niet bidt!"

„O ik kan niet, ik kan niet!" zuchtte Irene.

Zij kon 't hem niet zeggen, dat Réné's voorspelling vervuld was en zijn beeld zich onophoudelijk tusschen

haar en God drong.

„Wat zegt Shakespeare ook ? „Een zielloos woord steeg nooit ten hemel op!" Welnu, mijn lippen bewegen zich, mijn hart en geest zijn ergens anders!

„Beproef het maar," zeide hij en drukte haar hartelijk de hand, „blijf niet zoo opgesloten in huis! Ga naar mijn zusters ! Zij klagen zoo, dat je haar vermijdt maak met haar groote wandelingen."

„Ach, ik ben zoo'n naar gezelschap! Zij zijn zoo gelukkig, zoo vroolijk, zoo zorgeloos, ik wil mij niet

aan haar opdringen!"

„Dat weet je beter, Irene ! Je bent ons altijd welkom

Sluiten