Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worp»» en alle vreugde en schoonheid verduisterd had, '

EJa 'hTh-ffgci^ a"er geen Christendon, bestaan

had! als zijn leeringen en plichten niet op mij drukten, wat zou er dan aan mijn geluk ontbreken ?

Maar zij wilde zich met geweld van die o^rblij selen eener zoogenaamde ouderwetsche opvoeding losrukken* zij wilde de vreugde dienen, die altijd jong ,

schoon; vreugde; want zij dorstte

En ik zal je dat geven, mijn Penl vleide Réné je zu"t zien hoe heerlijk het paradijs is waarvan ,k «sleutel heb en waarin ik je binnen lei .

ïoen kwam er een wolk over haar g«la«

Spreek niet over het paradijs, Rén . {„

leren maar ik betreur het niet want het was om J»°Makr hij wilde van geen offer hooren, dat hem

""HeTpTadijs, waarvan je priesters ballen, maar dat «ij"nooit gezien hebben. Het paradijs, dat nujn hefde

ie eeven aal is oneindig mooieren vooral,het bestaat.

' Daags vóór het huwelijk, viel haa, 's avonds ,n dat zii ™g eenige inkoopen moest doen-, daar deze hoofdzakelijk haar gastvrouw golden, wi e J liefst alleen uitgaan en terwijl Réne nog len maakte voor de huwelijksreis, ging zij tusschen

licht en donker onvergezeld uit.

Zij liep snel door de straten geheel vervuld van d heerliike toekomst, die haar wachtte, van de pracht harer toiletten, van de interessante huwelijksreis. va de schitterende cadeaux, van de liefde en teederheid van haar bruidegom vooral.

Sluiten