Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't H Sacrament onmiddelijk onder voorwaarde toe. God heelt het zoo geschikt, Irene, door een haast ongelooflijken samenloop van omstandigheden. Blijf dus

op Hem vertrouwen, wat er ook gebeure

Eindelijk loste zich de band, die Irene s ziel gevangen hield; weldadige tranen stroomden uit haar oogen voor 't eerst na den dood van haar kind en zij schreide natuurlijk en eenvoudig als alle moeders,

die haar lieveling verloren.

Réné kwam binnen en Paul zeide niets dan:

„Mevrouw is gered!"

Ik dank u, dokter," antwoordde Rene zijn hand

drukkend, „ik vreesde voor haar leven en meer nog

voor haar verstand."

Ik heb hier niets meer te doen, zeide P , „rust. kalmte, de buitenlucht zullen haar geheel genezen maar vooral vrede van de ziel."

Réné's voorhoofd verduisterde zich. Irene stak Paul

de hand toe en vroeg:

,Groet ze allen en laat hen mij niet vergeten....

Hij groette en verliet de kamer.

XV.

Van dit oogenblik maakte Irene s woeste'..

smart plaats voor stille droefgeestigheid; zij was vriendelijk en zacht tegen Réné, zij ging weinig uit en weigerde beslist met hem op reis te gaan, zij leefde zoo stil als men dit in de wereldstad bete misschien dan op een dorp doen kon, wanneer men

^ RénélS haa^begaan,1 hij willigde haar wenschen

Sluiten