Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

christendom die alle gedachten en handelingen bezielen moest, waarnaar zij smachtte. Zij had de stem der wereld gehoord en bij die herinnering rilde zij van schaamte en walg; zij wist nu hoever zij af kon ^ dwalen, naar welke woorden zij geluisterd, welke ijdelheid haar bezield had, hoe lichtzinnig en onvoorzichtig zij de helling afgleed, toen plotseling de ijzeren hand der smart haar tot stilstaan dwong.

Réné was goed en vriendelijk voor haar, maar schaamte en schuldbesef hadden haar vernederd in zijn oogen; zijn liefde scheen haar nu niet meer zoo zoet en verleidelijk toe als voorheen. Eerst was de wereld tusschen hen gekomen en had hen van elkander verwijderd en nu kon de smart hen niet vereenigen want ieder trachtte zich te troosten op zijne wijze en daarenboven die smart wekte in beider ziel de herinnnering aan een vreeselijk uur. Irene kon slechts met huivering denken aan alles, wat er toen gebeurd was, aan haar verschijning bij het lijdensbed van haar kind, aan Réné's verwijten en eindelijk aan het ergste van alles, aan zijn misdadige poging om het lijden van den kleine te verkorten.

F.llrg herinnering aan dat leed, deed de wreede disharmonie tusschen hun beider zielen nog scherper en wanl ui dender opklinken.

En nu trachtte Réné te vergeten, hij kon niet leven met zijn smart; hij wilde ook zijn vrouw afleiding bezorgen, hij bood haar de rijkste geschenken aan hij sloeg haar voor met hem te reizen naar Azie of Amerika; zij weigerde. Niets gaf haar kalmte dan de gedachte dat haar kind nu gelukkig was, dat God het tot zich had genomen, dat het nu ontrukt was aan

Sluiten