Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

If7al beduidt uw ledig lied, Wal ié mij uw licht geleide Bij het wijken van Jat wijde Eeuwig zingende verschiet!

Dal de morgené mijn qepeus JU et hun liefelijke wezen Tol hel leven al belezen .— Ginder hoor ik óchooner wijd.

Dal der dagen bonle wiek AI ij ten luiden hemel hale — Uit de echo'j van de dalen Keert een andere muziek.

Hangt de Ailgeworden lucht In het ijle licht te Aerven — Achter zooveel zaal'ge verven Gaal een zaliger gerucht.

Tol de avond-ure wacht, Om haar reize le beginnen En de alerre' beur webbe Apinnen Aan de harpen van den nacht;

Sluiten