Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VENSTER.

Door de drukke straat

Voor mijn glazen ruilen Gaat menig, menig gelaal —

AI enig ziel gaat daarbuiten Voorbij bet venster van mijn ziel.

Dichtbij mij drijft de volle Aroom,

De Aroom van het leven; Als telkens hel begin van een droom Zie ik even — even Een ziel gaan voorbij mijn ziel.

Zooveel zielen, die openslaan, Nog zonder dorrende zorgen — O, hoe hevig sterk gaan Zij als de stralen van den morgen Voorbij het venster van mijn ziel!

IV(int hoe arm ook en hoe klem: Zj zullen levenl leven!

Als wij niet meer zijn,

Als wij voorbij zijn gedreven — Voorbij het venster van hun ziel!

Voorbij, als daar in de straal Al die ouden: — de zwakken,

Sluiten