Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een Hollandsche bankiersfirma, die met genoemden trein een belangrijk bedrag aan Buitenlandsche Effecten naar Londen verzond, moest vernemen dat al net door haar ver-

zondene gestolen was. ,

Ondanks alle nauwgezette nasporingen van Lngelsche, Fransche en Hollandsche Recherche-pohtie viel van de dieven niet het minste of geringste spoor te ontdekken.

Maar wat gebeurt.

Vele maanden na den diefstal kwamen op een morgen wee deftig gekleede Engelsche of Amerikaansche heeren, aan een groot Handels- en Effectenkantoor een parti] Lftecten, die zij uit een zwart handvalies namen, dat een der heeren in de hand hield, ter verzilvering aanbieden, voorgevenden ze van een kantoor te Londen op speculatie te hebben gekocht. Geen kwaad vermoedende, werden de Effecten in ontvangst genomen tegen overgifte van re«;u en den heeren, naar gewoon gebruik, verzocht den volgenden dag 's morgens ten 11 ure de afrekening in ontvangst te komen nemen. Maar toen 's avonds de boekhouder de stukken voor verkoop in het register wilde schrijven en deze eens goed bezag, ontdekte hij op een der stukken een verschil in kleur van het zwart der cijfers waarmee de serienommers gedrukt waren. Het bleek hem, dat men handig van een 0 een 6 of 9 gemaakt had en van de 1 een 4. Onmiddellijk kwam bij den boekhouder de gedachte op, dat de Effecten gestolen konden zijn en deswege de nommers vervalscht. De boekhouder vertelde zijn ontdekking aan zijn patroon. Deze liet een rijtuig voorkomen, reed er mèe naar zijn advokaat en na kort beraad stelde de laatste

den eerste voor samen naar het Hoofdbureau van politie

te rijden om den commissaris te verzoeken die stukken te vergelijken met de beschrevene, afkomstig van diefstal in

Sluiten