Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen- of buitenland. Daar meestal de politie in groote steden van alle belangrijke diefstallen in het buitenland gedrukte kennisgevingen met nauwkeurige beschrij ving van het gestolene krijgt, viel de vergelijking niet moeilijk. En wat bleek?... De ter verzilvering aangeboden effecten waren afkomstig van den postdiefstal tusschen Parijs en Cal&is*

In de spanning dezer belangrijke ontdekking vond ik beide heeren bij den Commissaris, die mij van alles op de hoogte stelde en met mij overlegde hoe in deze zaak te handelen.

Er werd besloten, dat ik den volgenden morgen met mijn Inspecteur, met wien ik steeds op Recherche uitging, vroegtijdig op het kantoor zou zijn waar de Effecten waren aangeboden.

Den volgenden morgen waren mijn inspecteur en ik te 9 uur al op het bewuste kantoor.

„Wie zich wil onderwinden een aanslag vol gevaars

„Moet passen op zijn tijd!

In overleg met den chef zouden wij doen alsof we tot het kantoorpersoneel behoorden. We namen plaats aan den lessenaar in de onmiddellijke nabijheid van het loket, waar uitbetaald werd. Wij deden of we vlijtig werkten, maar lieten onze oogen overal rondgaan en vingen ieder geluid op. Hoe meer het tegen 1 1 uur liep, hoe grooter de spanning werd. Vij f minuten vóór elven,—nog altijd de vreemde heeren niet. De eerste slag van elf uur deed zich hooren. We keken op, en waarachtig, daar kwam een vreemde heer — zijn vriend was niet bij hem — voor het loket om verzilvering der Effecten. Den vreemden heer, deftig gekleed, ongeveer 40 jaar oud, lang en mager, ziekelijk en ongunstig van uiterlijk, donkere snor en bakkebaarden,

Sluiten