Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Kroon" stond werd een „Wijkgebouw der Hervormde Gemeente" gebouwd. Berucht was het Logement van Jetje Meloen, waar Joedele-Saar steeds intrek nam. Groote bekendheid had „Het waakzame Haantje . De waard Karei Zwaan opvolger van zijn schoonvader Ko Brants door en door een politievriend waar men op rekenen kon, moest niets van het gespuis hebben, tenzij hij, als h Joden waren, bekeerlingen van hen kon maken. Na den dood van het oude tachtigjarige Ootje, het vrouwtje een zuurstalletje had, bij de heele buurt als .jOotje bij verkorting van „Grootje , gekend en geeerd, omdat ze nog negotie dreef om haar kleinkinderen te onderhouden, — lange Manus, zoo lang dat zijn hoofd boven de deurpost reikte en die gewoon in bombazijnen broek en vest, pet op, te loopen, heeft zich op kermissen te kijk gesteld.

De Duvelshoek is nog romantischer geworden dan ze was door den roman: „De Verborgenheden van Amsterdam", waarin de schrijver, De Vries allerlei geheimzinnigheden als reeds genoemd laat voorvaUen-Maarng eens: het meerendeel der verhalen waren verdichtselen, waarin de oude Duvelhoekers die allen den roman gelezen hadden, vast en stellig geloofden en natuurlijk phantasie genoeg ontwikkelden om zelfs te kunnen aanwijzen

waar alles zich had afgespeeld.

Toch was de Duvelshoek in dien tijd, een dertig jaar geleden, een toevlucht voor bedelaars dieven straatartiesten, kermisreizigers, en voor vele heden, die iets op

hU"n delgen der Amsterdamsche kermis was de Duvelshoek overbevolkt, in de logementjes was bijna geen plaats meer te krijgen. Eens heb ik in zulk een logement aangetroffen een huisgezin, bestaande uit man, vrouw en vier

Sluiten