Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luik werd opgetild en een donker gat gaapte daar voor ons.

Oogenblikkelijk werd het gat doorzocht en toen we de zwarte ruimte belichtten, blikten wij in een kelder die meer dan een voet grondwater had. Rechercheurs klauterden in den kelder en vonden daar op een stapel turven een kist met deksel. De kist werd naar boven gesjord en geopend.

Ik kan moeilijk beschrijven met welke emoties de opening van de kist werd verbeid. Welke lugubere ontdekking zou ons wachten ? Hier in dat beruchte hol was niets ons onwaarschijnlijk.

't Viel mee. Zoo spoedig de deksel gelicht was, zagen we allerhande werktuigen, netjes geborgen in den koffer. Het eerste wat ik er uithaalde was een verroest pistool. Zoo waren er eenige. Verder kwamen er allerhande breekijzers van zwaar kaliber, zoo van de soort die de heerschappen gebruiken bij het forceeren van brandkasten, voorts loopers, sleutels, messen en een soliden touwladder voor den dag. Een zeer volledige inbrekersuitrusting dus.

Die goede „Moeke" begreep er niets van. Ze had nooit van dien kelder geweten. ,,Ja, heeren, d'r schijnen lui in 't huis te hebben gewoond die niet heel zuiver waren! Als ik geweten had dat er zoo'n kist in den kelder stond, nou maar, dan was die er allang uitgeweest. Ik Mot d'r niks van hebben. Neemt uwes ze maar mee

Nu, dat hebben we ook gedaan. We vonden die werktuigen weinig geschikt voor de klanten van „Moeke".

De vondst had onzen speurlust niet weinig opgewekt en dus gingen we verder aan het snuffelen. In de slaapgelegenheid vonden we ook heel wat verdachte voorwerpen, maar wij waren toch niet weinig verbaasd bij het uitlichten van een matras een geheel ijzeren bankschroef met een groot aantal vijlen van allerlei afmeting te vinden, blijkbaar de

Sluiten