Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zien, waarzegsters en kaartlegsters te consulteeren waren en reuzen als de lange Manus uit den Duvelshoek of wel een nagemaakte roodhuid, ook al uit de Duvelshoek, te bewonderen vielen. Deze roodhuid had het in de natuurgetrouwe nabootsing zoo ver gebracht dat hij een levende duif het bloed uitzoog, het arme dier verder verscheurde en dan de stukken opat tot leering en stichting van veel jongens en meisjes, die geen enkele attractie zoo smakelijk vonden als dit wreede tooneel.

Het was wonderlijk wat er zoo al op de kermis kwam in een stad waar het toch heusch dagelijks niet aan vermakelijkheden van beter soort ontbrak.

Bij de Nieuwmarkt was het al precies gelijk. Daar kwamen meestal de gebroeders Price met hun paardenspel en de gebroeders Ouvrier met hun beroemd mechanisch poppenspel. Daar werd dan ook vertoond het doorschijnende slangenmensch Joseph Heneu.

Behalve de draaimolens kwamen ook de wafelkramen in grooten getale. De laatste vooral uit Friesland en met Friesche damesbediening. Met de meisjes werd er dan braaf punch gedronken.

Op het Amstelveld trof men aan het groote circus van Wohlslager, later dat van Carré. Verder de tent van den bekenden reiziger en goochelaar Lasinge, die in den Franschen tuin in de plantage van tijd tot tijd met een luchtballon opsteeg.

Crassé vertoonde tours de force en tableau vivants en Broekman vermaakte de kermisbezoekers in zijn hondenen apen-theatre.

Op het Koningsplein was de groote tent van Stoete en Jacqui en een tent waar de geestvertooningen van Maju werden opgevoerd.

Sluiten