Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sloten de respectievelijke Pa's en Ma's zich daarbij aan, zoodat het op het laatst een stoet werd, die overal ruiten ingooiend en straatschandaal plegend, door de stad trok, zonder dat de politie met haar klein personeel dat kon voorkomen. Meer dan 100 ruiten werden stuk geworpen. Wel werden in één nacht 35 belhamels gearresteerd, maar wat hielp dat op zoo'n troep tierende menschen.

De burgemeester liet onmiddellijk de tamboers van de schutterij èdarm slaan om de schutterij, tot hulp van de politie, op de been te brengen.

Het volk ging zoo heftig te keer dat zij zelfs den tamboers hun trom ontnamen.

Uit Haarlem kwamen gelukkig spoedig infanterie en hu zaren, terwijl troepen uit den Haag, zooals Jagers en Artillerie naar Haarlem werden gezonden, om zoo het noodig mocht zijn, spoedig naar Amsterdam vervoerd te kunnen worden. Spoedig bleek dit noodig te zijn, want er liepen geruchten dat men de gasfabrieken in de lucht zou doen vliegen.

Alle rijksgebouwen werden door militairen bezet.

Des avonds gingen van alle politiebureaux, die inmiddels met afdeelingen militairen waren versterkt, sterke patrouilles, onder aanvoering van een inspecteur de stad in.

Telkens ontstonden straatgevechten wanneer de patrouilles op een troep kwaadgezinden stuitten. Zooals altijd waren het weer de nieuwsgierigen die het moesten ontgelden, verscheidene personen werden gewond, een gedood.

Voor het paleis op den Dam stonden de Huzaren en troepen Jagers opgesteld en tot laat in den nacht moesten voortdurend charges met de blanke sabel gemaakt worden,

Duiiter Amsterdam

6

Sluiten