Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor twee jaren was veroordeeld tegen den President van den Rechtbank hooren zeggen: „och, mijnheer, geeft U mij maar liever vier jaren, anders moet ik de heeren weder zoo spoedig lastig vallen. Ik kan toch nergens terecht dan in de gevangenis en daar heb ik op tijd alles wat ik elders ontberen moet."

Bezoek der Keizerin van Oostenrijk.

Van burgemeester van Tienhoven kreeg ik in 1884 de hoogst vereerende opdracht om voor de veiligheid van H.M. de Keizerin van Oostenrijk zorg te dragen. De Keizerin, die tot herstel van haar geschokte zenuwen zich onder behandeling van Dr. Mezger had gesteld, zou te Amsterdam en te Zandvoort eenige maanden vertoeven. Te Amsterdam had zij haar intrek genomen in het Doelenhotel en te Zandvoort had zij de beschikking gekregen over een groote sierlijke villa, welwillend door den heer Ricard afgestaan.

H.M. die een liefhebster van wandelen was, trok zeer de aandacht als zij zich in de winkelstraten ophield. Niet zoozeer door haar voorkomen of kleeding, zij was altijd heel eenvoudig, maar meer door haar bijzondere eigenaardigheden. Zij had de gewoonte steeds op straat haar waaier te gebruiken, hoewel zij zich hier in de maanden FebruariMaart ophield.

Men kan begrijpen dat dit iets verschrikkelijks voor het kleinsteedsche deel der Amsterdamsche dames was en menigmaal hoorde ik vrouwen zeggen: „Zeg kijk eens, die is zeker in de war en denkt dat het zomer is. Zeg! Juffrouw! heb je het zoo warm?"

Sluiten