Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze, des avonds precies 9 uur, moest er overal rust heerschen in en om de vertrekken der keizerin, er mocht niet geloopen worden, kortom alles moest vermeden worden wat haar hinderlijk in haar slaap kon zijn.

Mijn collega en ik verdeelden den nacht zoodanig dat steeds een van ons in een naburig vertrek van de appartementen der keizerin wakende was.

Zoodra de klok vier uur sloeg kwam het geheele personeel weer op de been en een uur daarna, het was buiten nog donker, verscheen de Keizerin vergezeld van haar Hofdame om een wandeling langs het strand te doen. Ik volgde het hooge gezelschap op een afstand.

Trouw ging de Keizerin ook ter kerk en ik herinner mi] een heel aardig voorval als bewijs hoe eenvoudig de keizerin was en hoe graag zij onopgemerkt bleef.

De oude pastoor te Zandvoort, die natuurlijk vernomen had welk vorstelijk personage hij onder zijn eenvoudige kerkgangers had, wilde als een bijzonder eerbetoon, enkele fraaie kussens, borduurwerk uit de historische verzameling der kerk, ter beschikking van de keizerin stellen. Hij had ze op de bank waar de keizerin gewoonlijk plaats nam, doen neerleggen. Maar al heel spoedig werd de pastoor vriendelijk bedankt voor zijn attentie en hem tevens verz "ht de kussens weg te nemen, met de boodschap er bij dat het H.M. zeer aangenaam zou zijn als een eenvoudige kerkgangster te worden beschouwd en geheel onopgemerkt haar kerkbezoek te kunnen afleggen.

In 1898 te Genève op dezelfde wijze als te Amsterdam vertoevende, werd zij, den 10en September naar de boot gaande, het slachtoffer van een fanatiek Italiaansch anarchist, die haar door een wreede dolksteek het leven benam.

Sluiten